fbpx edukacja | Jakość Kształcenia
-A A +A

Edukacja

Szanowni Państwo,

Na stronie Aktualności FID, znajdą Państwo informacje na temat tegorocznej edycji Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim i doktoranci mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych. Przed uzupełnieniem wniosku, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla nauczycieli akademickich UG z tworzenia treści e-learningowych, organizowanym w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)". Dostępnych jest 45 miejsc w trzech grupach.

  • Czas i miejsce:

szkolenie będzie się odbywało zdalnie. Na każdy z pięciu dni zaplanowano po 8 godzin dydaktycznych zajęć (łącznie 40 godzin).
Zajęcia będą rozpoczynały się o godz. 9.00. 

AKTUALIZACJA: 

Zapisy na szkolenia zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

Szanowni Państwo,

AKTUALIZACJA: Dziękujemy za udział w szkoleniach. Wkrótce wystawione zostaną zaświadczenia, potwierdzające ich ukończenie.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w dydaktyce nowoczesnych, innowacyjnych metod kształcenia, takich jak tutoring.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że obowiązuje nowe zarządzenie Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UG, 93/R/16 z dnia 6 października 2016 roku.

Treść nowego zarządzenia znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

http://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/system_jakosci/akty_prawne

Szanowni Państwo,

Na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 98/R/16 z dnia 13 października 2016 roku został powołany na kadencję 2016-2020 nowy skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakośći Kształcenia.

Więcej szczegółów na: http://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/system_jakosci/zespoly_ds_zapewniania_jakosci_ksztalcenia

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja