Biuro Jakości Kształcenia | Jakość Kształcenia

-A A +A

Biuro Jakości Kształcenia

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 13:42

Utworzony z dniem 4 października 2013 roku (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 89/R/13).

Do głównych zadań Biura Jakości Kształcenia należy:

  • zapewnienie obsługi administracyjnej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniana Jakości Kształcenia, Pełnomocnika Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz współpraca z Wydziałowymi Zespołami ds. Zapewniana Jakości Kształcenia;

  • monitorowanie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów poprzez organizowanie badań służących pomiarowi jakości kształcenia wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz poprzez analizę i publikowanie wyników ww. badań;

  • rozpowszechnianie informacji dotyczących zagadnień związanych z zapewnianiem jakości kształcenia;

  • realizacja i koordynowanie działań podejmowanych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;

  • współpraca z Biurem Rekrutacji, Biurem Karier, Pełnomocnikiem Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami oraz ze stowarzyszeniami absolwentów działającymi przy UG;

  • współpraca z wydziałowymi zespołami ds. akredytacji oraz przygotowywanie zestawień i analiz porównawczych wyników postępowań akredytacyjnych;

  • obsługa konferencji i seminariów jakościowych i dydaktycznych;

  • uczestnictwo w projektach w zakresie jakości kształcenia realizowanych przez Uniwersytet Gdański