fbpx Biuro Jakości Kształcenia | Jakość Kształcenia
-A A +A

Biuro Jakości Kształcenia

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 listopada 2022 roku, 12:54
Biuro Jakości Kształcenia utworzone zostało Zarządzeniem Rektora UG nr 89/R/13 z dnia 4 października 2013 roku. Obecnie funkcjonowanie Biura jest uregulowane w ramach Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 118/R/22 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Regulaminu Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 104/R/21 z dnia 8 lipca 2021 roku).

Do głównych zadań Biura Jakości Kształcenia należy:

  • zapewnienie obsługi administracyjnej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniana Jakości Kształcenia, Pełnomocnika Rektora ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz współpraca z Wydziałowymi Zespołami ds. Zapewniana Jakości Kształcenia;
  • monitorowanie jakości kształcenia na wszystkich formach studiów poprzez organizowanie badań służących pomiarowi jakości kształcenia wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz poprzez analizę i publikowanie wyników ww. badań;
  • rozpowszechnianie informacji dotyczących zagadnień związanych z zapewnianiem jakości kształcenia;
  • realizacja i koordynowanie działań podejmowanych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • współpraca z Biurem Rekrutacji, Biurem Karier, Pełnomocnikiem Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami oraz ze stowarzyszeniami absolwentów działającymi przy UG;
  • współpraca z wydziałowymi zespołami ds. akredytacji oraz przygotowywanie zestawień i analiz porównawczych wyników postępowań akredytacyjnych;
  • obsługa konferencji i seminariów jakościowych i dydaktycznych;
  • uczestnictwo w projektach w zakresie jakości kształcenia realizowanych przez Uniwersytet Gdański.