fbpx Akredytowane kierunki UG | Jakość Kształcenia
-A A +A

Lista akredytowanych przez PKA kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 listopada 2023 roku, 13:36

Nazwa wydziału

Nazwa kierunku

Poziom

Data akredytacji

Wynik oceny

Do pobrania (PDF)

Kolegium Kształcenia Języków Obcych
Filologia
zawodowy 17.06.2004 Ocena pozytywna    
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Biotechnologia I i II stopnia 21.05.2020 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Biologii
Biologia
I i II stopnia 26.01.2023 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Biologii
Biologia medyczna
I i II stopnia 20.09.2018 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Biologii
Genetyka i biologia eksperymentalna
I stopnia 18.09.2023 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Biologii
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
II stopnia 07.12.2017 Odstąpienie od oceny   Uchwała PKA
Wydział Chemii
Chemia
I stopnia oraz jednolite magisterskie 23.10.2008 Ocena pozytywna    
Wydział Chemii
Ochrona środowiska
I i II stopnia 18.09.2014 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Ekonomiczny
Ekonomia
I i II stopnia 06.09.2018 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Ekonomiczny
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
I i II stopnia 11.03.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Amerykanistyka
I stopnia 06.10.2022 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Amerykanistyka
I i II stopnia 05.11.2015 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Filologia angielska
I i II stopnia 20.10.2022 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Filologia germańska
I i II stopnia 24.03.2022 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Filologia klasyczna
I i II stopnia 21.10.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Filologia polska
I i II stopnia 07.10.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Filologia romańska
I i II stopnia  18.11.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Filologia rosyjska
I i II stopnia 06.09.2018 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Iberystyka
I stopnia 21.10.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Kulturoznawstwo
I i II stopnia 21.06.2018 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Lingwistyka stosowana
I i II stopnia 19.05.2022 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Rosjoznawstwo
I stopnia 23.02.2023 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Filologiczny
Skandynawistyka
I i II stopnia 17.11.2022 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Historyczny
Archeologia
I i II stopnia 22.07.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Historyczny
Etnologia
I i II stopnia 07.05.2020 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Historyczny
Historia
I i II stopnia 24.02.2022 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Historyczny
Historia sztuki
I i II stopnia 20.04.2023 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Historyczny Krajoznawstwo i turystyka historyczna I i II stopnia 08.11.2018 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Bioinformatyka
I stopnia 22.07.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyka I i II stopnia 07.02.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Fizyka medyczna I i II stopnia 07.02.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Informatyka
I i II stopnia 20.05.2021 Ocena pozytywna Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Matematyka
I i II stopnia 20.05.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych
Filozofia
I i II stopnia 20.04.2023 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika
I i II stopnia 06.04.2023 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych
Politologia
I i II stopnia 08.07.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna
I stopnia 21.07.2022 Ocena pozytywna  
Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna
II stopnia 21.07.2022 Ocena pozytywna  
Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych Psychologia Jednolite magisterskie 07.09.2017 Ocena wyróżniająca Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Nauk Społecznych
Socjologia I i II stopnia 06.07.2017 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Oceanografii i Geografii
Geografia I stopnia 25.02.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Oceanografii i Geografii
Geologia I stopnia 20.05.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Oceanografii i Geografii
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód
I stopnia 25.03.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Oceanografii i Geografii
Oceanografia
I i II stopnia 20.05.2021 Ocena pozytywna
Raport PKA
Uchwała PKA
Wydział Prawa i Administracji
Administracja
I i II stopnia 12.12.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Prawa i Administracji
Kryminologia
I stopnia 12.12.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Prawa i Administracji
Prawo
Jednolite magisterskie 12.12.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Zarządzania
Finanse i rachunkowość
I i II stopnia 11.04.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Zarządzania
Informatyka i ekonometria
I i II stopnia 11.04.2019 Ocena wyróżniająca Raport PKA Uchwała PKA
Wydział Zarządzania
Zarządzanie
I i II stopnia 11.04.2019 Ocena pozytywna Raport PKA Uchwała PKA

* Przygotowano na podstawie bazy ocen umieszczonej na stronie PKA.