fbpx Konferencje | Jakość Kształcenia
-A A +A

Konferencje w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia

Autor: 
DN, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 maja 2018 roku, 9:32

Konferencje jako składnik kultury jakości

Wymiana dobrych praktyk o charakterze projakościowym, prezentacja innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opracowywanie narzędzi i rozwiązań wobec stale zmieniających się potrzeb rynku pracy i trendów edukacyjnych to jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas konferencji poświęconych jakości kształcenia, w których Uniwersytet Gdański bierze udział, zarówno jako uczestnik, jak i organizator. Dzięki temu możliwe jest tworzenie środowiska uczenia się (learning environment), w którym ma miejsce uczenie się poprzez nabywanie umiejętności, dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń i dialog. 

Dzięki uczestnictwu w konferencjach ekspertów i praktyków możliwa jest skuteczna współpraca w celu tworzenia i doskonalenia nowej wartości dla Uczelni i jej klientów/interesariuszy - kultury jakości.