fbpx Konferencje | Jakość Kształcenia
-A A +A

Konferencja Viva Dydaktyka 2024

Autor: 
BJK
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 kwietnia 2024 roku, 9:08

Szanowni Państwo,

W dniach 16-18 czerwca 2024 roku odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Szkoły Wyższej. Termin zgłaszania wystąpień to 3.04.2024, a termin rejestracji dla uczestników to 15.05.2024. Więcej infrmacji mogą Państwo znaleźć na stronie Konferencji.

Konferencje w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia

Autor: 
DN, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 maja 2018 roku, 9:32

Konferencje jako składnik kultury jakości

Wymiana dobrych praktyk o charakterze projakościowym, prezentacja innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz opracowywanie narzędzi i rozwiązań wobec stale zmieniających się potrzeb rynku pracy i trendów edukacyjnych to jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas konferencji poświęconych jakości kształcenia, w których Uniwersytet Gdański bierze udział, zarówno jako uczestnik, jak i organizator. Dzięki temu możliwe jest tworzenie środowiska uczenia się (learning environment), w którym ma miejsce uczenie się poprzez nabywanie umiejętności, dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń i dialog. 

Dzięki uczestnictwu w konferencjach ekspertów i praktyków możliwa jest skuteczna współpraca w celu tworzenia i doskonalenia nowej wartości dla Uczelni i jej klientów/interesariuszy - kultury jakości.