fbpx Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością | Jakość Kształcenia
-A A +A

Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 listopada 2022 roku, 12:44

Zadania Biura ds. Osób z niepełnosprawnością

Działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim skierowane są do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników i kandydatów na studia z niepełnosprawnością. Oferujemy także wsparcie osobom, studiującym na UG, które podczas toku studiów doświadczyły nagłego pogorszenia zdrowia (np. choroba nowotworowa, udar, tętniak) lub utraciły sprawność z powodu wypadku.

  • Wspieranie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami, a także osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego oraz osób, które z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia mają trudności w realizacji kształcenia w formie standardowej.
  • Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.
  • Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania.
  • Udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia.
  • Dbanie o zapewnienie odpowiednich i racjonalnych warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku akademickim.
  • Wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.

Strona internetowa Biura ds. Osób z niepełnosprawnością