fbpx Projekt ProUG | Jakość Kształcenia
-A A +A

ProUG

Autor: 
MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 stycznia 2019 roku, 9:57

Baner ProUG

Biuro Jakości Kształcenia uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

Loga