Akty prawne | Jakość Kształcenia

-A A +A

Akty prawne związane z jakością kształcenia w UG

Autor: 
DN, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 14:40

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia UG      


Uczelniany oraz Wydziałowe Zespoły do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia


Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia


Ewaluacja zajęć, programów kształcenia, planów studiów


Organizacja Uczelni


Wzór opisu przedmiotu (sylabus)


Analiza prac zaliczeniowych


Ocena okresowa nauczycieli akademickich


Postępowanie z pracami dyplomowymi


Organizacja praktyk studenckich


Monitorowanie losów absolwentów


Potwierdzanie efektów uczenia się