fbpx Akty prawne | Jakość Kształcenia
-A A +A

Akty prawne związane z jakością kształcenia w UG

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 listopada 2022 roku, 10:59

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia UG      

Uczelniany oraz Wydziałowe Zespoły do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Ewaluacja zajęć, programów kształcenia, planów studiów

Organizacja Uczelni

Strategia Uniwersytetu Gdańskiego

Wzór opisu przedmiotu (sylabus)

Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Postępowanie z pracami dyplomowymi

Organizacja praktyk studenckich

Monitorowanie losów absolwentów

Potwierdzanie efektów uczenia się

Regulamin Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego

Krajowe akty prawne