Akty prawne | Jakość Kształcenia

-A A +A

Akty prawne związane z jakością kształcenia w UG

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 7 listopada 2016 roku, 13:08

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia UG      

Uczelniany oraz Wydziałowe Zespoły do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia 

Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Ewaluacja zajęć, programów kształcenia, planów studiów

Wzór opisu przedmiotu (sylabus)

Analiza prac zaliczeniowych

Ocena okresowa nauczycieli akademickich

Postępowanie z pracami dyplomowymi

Organizacja praktyk studenckich

Monitorowanie losów absolwentów

Potwierdzanie efektów uczenia się

Organizacja i tok studiów

Organizacja Uczelni