fbpx Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych | Jakość Kształcenia

Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych | Jakość Kształcenia

-A A +A

Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych

Autor: 
MB, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 marca 2019 roku, 9:44

1. Czym jest Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych (FID)?

Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia Rektora UG nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w celu zachęcenia do podejmowania i realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych.

Regulamin FID określa załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora UG nr 93/R/16 z dnia 06 października 2016 roku ze zmianami.

2. Jakie jest jego zastosowanie?

Ze środków FID mogą być finansowane w całości lub w części koszty realizacji inicjatyw dydaktycznych, takich jak:

  • nowatorskie rozwiązania związane z efektywnością procesu dydaktycznego;
  • ulepszenie zasad aktualizacji i popularyzacji oferty kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego;
  • udoskonalenie zasad oceniania osiągnięć studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz sposobu wykorzystywania tych ocen do poprawy jakości kształcenia;
  • zmiana zasad tworzenia, oceniania i zmieniania programów kształcenia;
  • elastyczne ścieżki kształcenia;
  • zajęcia eksperymentalne, próbne wdrożenia lub pilotażowe cykle zastosowania nowatorskich metod lub form kształcenia w UG.

3. Kto może złożyć wniosek w sprawie przyznania środków z FID?

O dofinansowanie realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID mogą ubiegać się doktoranci i zatrudnieni w UG nauczyciele akademiccy.

Przygotowując kosztorys należy pamiętać, że wynagrodzenie dla pracowników UG jest obciążone narzutem uczelnianym w wysokości 19,64%.

4. W jakim terminie należy złożyć wniosek?

  • Wnioski należy składać do dnia 31 maja każdego roku w sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia lub w Biurze Jakości Kształcenia.
  • Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie z FID odbywa się do dnia 30 czerwca każdego roku.
  • Biuro Jakości Kształcenia informuje wnioskodawców o rozstrzygnięciu w sprawie dofinansowania drogą mailową.