fbpx Aktualności FID | Jakość Kształcenia

Aktualności FID | Jakość Kształcenia

-A A +A

Nabór wniosków o dofinansowanie z FID 2020/2021

Autor: 
BJK
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 marca 2020 roku, 12:27

Szanowni Państwo,

przypominamy, że nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim i doktoranci mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych. Regulamin FID stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 13/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z 26 stycznia 2018 r.

Ze względu na wyjątkowe okoliczności, spowodowane epidemią koronawirusa, składanie wniosków odbywać się będzie na zmienionych zasadach:

1. Nie ma potrzeby drukowania dokumentów. Wniosek w wersji elektronicznej (wraz z ewentualnymi załącznikami) prosimy przekazać drogą mailową do Dziekana, celem wystawienia przez niego opinii o przydatności inicjatywy dla kształcenia prowadzonego na wydziale, a następnie do Biura Jakości Kształcenia. 

2. Komisja rozpatrzy każdy wniosek, który spełni wymagania formalne i w terminie do 31 maja 2020 roku zostanie przesłany na adres bjk@ug.edu.pl.

3. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące FID, zapraszamy do kontaktu mailowego z Biurem Jakości Kształcenia.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku o dofinansowanie z FID19.36 KB

Lista projektów dofinansowanych z FID 2019/2020

Autor: 
MB, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lipca 2019 roku, 10:32

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na rok akademicki 2019/20 otrzymało 14 projektów. Lista inicjatyw dydaktycznych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się pod adresem: https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/strona/89767/edycja_20192020. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą elektroniczną.

Przypominamy, że zgodnie z § 11 Regulaminu FID:

 1. Uruchomienie finansowania inicjatywy dydaktycznej następuje po otrzymaniu przez Wnioskodawcę informacji o rozstrzygnięciu Komisji.
 2. W przypadku przyznania Wnioskodawcy dofinansowania realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID niższego niż określone we Wniosku, uruchomienie finansowania nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę uaktualnionego kosztorysu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu Komisji.
 3. Wnioskodawca przekazuje do Biura Jakości Kształcenia informację o rozpoczęciu realizacji inicjatywy dydaktycznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu Komisji.
 4. W przypadku nieprzekazania przez Wnioskodawcę informacji, o której mowa w ust. 3, Komisja stwierdza nieważność rozstrzygnięcia Komisji o przyznaniu temu Wnioskodawcy dofinansowania realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID.

Zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z FID 2019/2020

Autor: 
MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 czerwca 2019 roku, 8:29

31 maja 2019 roku minął termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na rok akademicki 2019/2020.

Wpłynęły 23 wnioski na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych.

 • Wydział Filologiczny - 5 wniosków
 • Wydział Prawa i Administracji - 4 wnioski
 • Wydział Biologii - 3 wnioski
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - 3 wnioski
 • Wydział Chemii - 2 wnioski
 • Wydział Nauk Społecznych - 1 wniosek
 • Wydział Historyczny - 1 wniosek
 • Wydział Zarządzania - 1 wniosek
 • Wydział Ekonomiczny - 1 wniosek
 • Centrum Języków Obcych - 1 wniosek
 • Centrum Języków Obcych we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki - 1 wniosek

Zgodnie z regulaminem FID:

 1. Komisja, w skład której wchodzą Prorektor ds. Kształcenia – jako przewodniczący, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektor ds. Studenckich, rozstrzyga o dofinansowaniu realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID w terminie do dnia 31 czerwca każdego roku.
 2. Biuro Jakości Kształcenia informuje Wnioskodawcę o rozstrzygnięciu Komisji w sprawie dofinansowania realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia wydania rozstrzygnięcia przez Komisję.

Nabór wniosków o dofinansowanie z FID 2019/20

Autor: 
MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 lutego 2019 roku, 14:53

Przypominamy, że nauczyciele akademiccy i doktoranci zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację inicjatyw dydaktycznych w ramach FID. Wnioski o dofinansowanie prosimy składać w sekretariacie Prorektora ds. Kształcenia lub w Biurze Jakości Kształcenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 roku. 

Regulamin FID określa załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 13/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2018 roku.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku o dofinansowanie z FID19.36 KB

Lista projektów dofinansowanych z FID 2018/2019

Autor: 
MB, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 lipca 2018 roku, 12:09

Dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na rok akademicki 2018/19 otrzymało 14 projektów. Lista inicjatyw dydaktycznych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się pod adresem: https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/strona/77207/edycja_20182019. Szczegółowe informacje zostaną przekazane Wnioskodawcom pocztą elektroniczną.

Przypominamy, że zgodnie z § 11 Regulaminu FID:

 1. Uruchomienie finansowania inicjatywy dydaktycznej następuje po otrzymaniu przez Wnioskodawcę informacji o rozstrzygnięciu Komisji.
 2. W przypadku przyznania Wnioskodawcy dofinansowania realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID niższego niż określone we Wniosku, uruchomienie finansowania nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę uaktualnionego kosztorysu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu Komisji.
 3. Wnioskodawca przekazuje do Biura Jakości Kształcenia informację o rozpoczęciu realizacji inicjatywy dydaktycznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu Komisji.
 4. W przypadku nieprzekazania przez Wnioskodawcę informacji, o której mowa w ust. 3, Komisja stwierdza nieważność rozstrzygnięcia Komisji o przyznaniu temu Wnioskodawcy dofinansowania realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID.

Zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z FID 2018/2019

Autor: 
MB, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 czerwca 2018 roku, 12:29

31 maja 2018 roku minął termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019.

Wpłynęło 38 wniosków na łączną kwotę ponad 450 tysięcy złotych.

 • Wydział Biologii - 10 wniosków
 • Wydział Filologiczny - 7 wniosków
 • Wydział Nauk Społecznych - 4 wnioski
 • Wydział Historyczny - 4 wnioski
 • Wydział Chemii - 3 wnioski
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - 3 wnioski
 • Wydział Oceanografii i Geografii - 2 wnioski
 • Wydział Prawa i Administracji - 2 wnioski
 • Wydział Ekonomiczny - 1 wniosek
 • Instytut Konfucjusza przy UG - 1 wniosek
 • 1 wspólny projekt organizowany przez Wnioskodawców z kilku Wydziałów

Zgodnie z regulaminem FID:

 1. Komisja, w skład której wchodzą Prorektor ds. Kształcenia – jako przewodniczący, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektor ds. Studenckich, rozstrzyga o dofinansowaniu realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID w terminie do dnia 31 czerwca każdego roku.
 2. Biuro Jakości Kształcenia informuje Wnioskodawcę o rozstrzygnięciu Komisji  w sprawie dofinansowania realizacji inicjatywy dydaktycznej ze środków FID za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia wydania rozstrzygnięcia przez Komisję.