fbpx Projekt "Szkoła Orłów" | Jakość Kształcenia
-A A +A

Projekt "Szkoła Orłów"

Autor: 
MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 października 2019 roku, 12:41

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. "Szkoła Orłów"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Podstawowym zadaniem projektu jest stworzenie ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób, które powinny w wyniku odpowiedniego wsparcia na uczelni, utrzymywać swój wysoki poziom kompetencji w obszarze kształcenia. Gwarancją tego będzie indywidualna ścieżka kształcenia w postaci działań tutoringowych oraz wsparcie stypendialne. Wymogi wobec studentów zrekrutowanych do projektu będą wzrastały wraz z kolejnymi latami kształcenia. Po pierwszym roku studiów postępy będą oceniane na podstawie średniej ocen. Po drugim roku wymagane jest rozpoczęcie projektu badawczo-dydaktycznego pod opieką tutora, a po trzecim roku studiów przygotowanie publikacji mającej walor naukowy. Każdorazowo pod uwagę brana będzie średnia z ocen oraz dodatkowe działania o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.

Kierownikiem projektu w Uniwersytecie Gdańskim jest Kierownik Biura Jakości Kształcenia, mgr Marcin Zieliński.
Za obsługę administracyjną odpowiedzialne jest Biuro Jakości Kształcenia.

Aktualne komunikaty MNiSW na temat projektu "Szkoła Orłów": https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-szkola-orlow.

Loga