Projekt "Mistrzowie Dydaktyki" | Jakość Kształcenia

-A A +A

Projekt "Mistrzowie Dydaktyki"

Autor: 
MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 czerwca 2019 roku, 10:41

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

  • Udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia.
  • Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu z około 3 studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w maksymalnym wymiarze 100 godzin dydaktycznych.
  • Współpraca przy ewaluacji projektu i przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (zaświadczenie lektora lub certyfikat),
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu - dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Kierownikiem projektu w Uniwersytecie Gdańskim jest Pani Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.
Za obsługę administracyjną odpowiedzialne jest Biuro Jakości Kształcenia.

Budżet projektu wynosi 328 776 zł.

Aktualne komunikaty MNiSW na temat projektu "Mistrzowie Dydaktyki": https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-mistrzowie-dydaktyki.

Loga