fbpx Projekt "Mistrzowie Dydaktyki" | Jakość Kształcenia
-A A +A

Projekt "Mistrzowie Dydaktyki"

Autor: 
MB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 października 2019 roku, 12:39

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

  • Udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia.
  • Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu z około 3 studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w maksymalnym wymiarze 100 godzin dydaktycznych.
  • Współpraca przy ewaluacji projektu i przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • są zatrudnieni na stanowisku: asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,
  • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (zaświadczenie lektora lub certyfikat),
  • posiadają wiedzę w zakresie metody tutoringu - dodatkowym atutem nauczyciela akademickiego będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Aktualne komunikaty MNiSW na temat projektu "Mistrzowie Dydaktyki": https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-mistrzowie-dydaktyki.

Loga