fbpx Nagroda Mrongowiusza | Jakość Kształcenia
-A A +A

Nagroda Mrongowiusza

Autor: 
KD, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 lutego 2024 roku, 13:31
  • Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana jako nagroda równorzędna, trzem nauczycielom akademickim Uniwersytetu Gdańskiego w postaci okolicznościowej statuetki oraz gratyfikacji pieniężnej.
  • Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.
  • Nagroda jest przyznawana w dniu Święta Uniwersytetu Gdańskiego, tj. 20 marca każdego roku a wręczana podczas zwoływanego z tej okazji uroczystego posiedzenia Senatu UG. W sytuacjach szczególnych nagroda może być wręczona w inny sposób.

Nagroda "Nauczyciel Roku" im. Mrongowiusza została ustanowiona Zarządzeniem nr 3/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku. Obecne brzmienie Regulamin nagrody otrzymał na mocy Zarządzenia nr 17/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 lutego 2021 roku.


Laureaci

Wśród laureatów Nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza znaleźli się:

Rok 2020

Nagrody

· dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed,

· dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego,

· mgr Tomasz Aftański z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Wyróżnienia:

· dr Magdalena Markiewicz z Wydziału Ekonomicznego,

· dr. hab. Artur Sikorski, prof. UG z Wydziału Chemii,

· dr Anna Toruńska-Sitarz z Wydziału Oceanografii i Geografii.

Rok 2021

Nagrody

· dr hab. Joanna Makowska, prof. UG z Wydziału Chemii,

· dr Anna Sobecka z Wydziału Historycznego,

· dr Jacek Wojsław z Wydziału Nauk Społecznych.

Wyróżnienia

· dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,

· dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

Rok 2022

Nagrody

· dr Paula Gorszczyńska z Wydziału Filologicznego,

· dr Krzysztof Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych,

· dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Wyróżnienia

· dr Jan Patok z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,

· dr Joanna Gondek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,

· dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji.

Rok 2023

Nagrody

· dr hab. Maciej Nyka, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji,

· dr Konrad Knoch z Wydziału Nauk Społecznych,

· mgr Lucyna Kupper z Centrum Języków Obcych.

Wyróżnienia

· dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG z Wydziału Oceanografii i Geografii,

· dr Marta Frankowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,

· dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG z Wydziału Zarządzania,

· dr Grzegorz Stasiłojć z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.