Reprezentacja medialna UG | Jakość Kształcenia

-A A +A

Dr hab. Piotr Zientara, prof. nadzw.

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 14:39

Dr hab. Piotr Zientara, prof. nadzw. - Profesor na Wydziale Ekonomicznym UG.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora skupiają się na zagadnieniach ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem CSR.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Profesorem, nagranej w Radiu MORS, gdzie opowiadał m. in. o społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa Dr hab. P. Zientary, prof. nadzw.-radio MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_hab._p.zientara_prof._nadzw.-radio_mors.wav52.09 MB

Dr Zbigniew Landowski

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 13:44

Dr Zbigniew Landowski - Adiunkt na Wydziale Historycznym UG.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dziejach islamskiej myśli politycznej w praktyce konstytucjonalnej XIX i XX w.; Hizb ut-Tahrir – ideologii, dziejach; osobliwych formach integracji islamu w cywilizacjach społeczeństw wielokulturowych (Bałkanyach Azji Południowo-Wschodniej, Chinach).

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Doktorem, nagranej  w Radiu MORS, gdzie opowiada m. in. o tolerancji i nietolerancji, Samuelu Huttingtonie, islamie i UE.

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa z Dr Z. Landowskim w Radiu MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_z.landowski-radio_mors.wav53.08 MB

Dr Piotr Kuropatwiński

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 13:36

Dr Piotr Kuropatwiński - Starszy Wykładowca na Wydziale Ekonomicznym UG.

Zainteresowanie naukowe Pana Doktora skupiają się na gospodarce i ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem strategii mobilności w miastach oraz polityki gospodarczej i społecznej.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Doktorem, nagranej w radiu MORS, gdzie opowiada m. in. możliwości podniesienia jakości systemu transportowego naszej aglomeracji - potencjalnie modelowej aglomeracji zrównoważonej mobilności: z dużym udziałem ruchu pieszego, rowerowego oraz przejazdów środkami  komunikacji publicznej (zwłaszcza nie narażonej na skutki kongestii czyli: szynowej).

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa z Dr P. Kuropatwińskim w Radiu MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_p._kuropatwinski-radio_mors.wav51.64 MB

Dr hab. Adam Karpiński, prof. nadzw.

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 13:38

Dr hab. Adam Karpiński, prof. nadzw. - Profesor na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą filozofii i socjologii, w szczególności antropologii filozoficznej.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Profesorem, nagranej w Radiu MORS, w której opowiada m. in. o tym, dlaczego warto studiować filozofię.

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa z Dr hab. A.Karpińskim, prof. nadzw. w Radiu MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_hab._a.karpinski_prof._nadzw._-_radio_mors.wav54.07 MB

Dr Marcin Brycz

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 11:03

Dr Marcin Brycz - Adiunkt na Wydziale Ekonomicznym UG.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą gospodarki oraz polityki gospodarczej.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Doktorem, nagranej w radiu MORS, w której opowiada m. in. o programie 500+ i jego ewentualnym wpływie na inflację i dobrobyt w Polsce.

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa z Dr M.Bryczem w Radiu MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_m._brycz-radio_mors.wav51.58 MB

Dr Piotr Arłukowicz

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 11:19

Dr Piotr Arłukowicz - Adiunkt na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą nauk ścisłych, m. in. fizyki, informatyki, astronomii, filozofii nauki.

Z zainteresowań Pana Doktora o charakterze mniej naukowym należy wymienić grafikę, efekty specjalne, animację, łamigłówki, programowanie i gry komputerowe.

Pan Doktor Arłukowicz Prowadzi stronę internetową http://polskikursblendera.pl/, gdzie umieszczonych jest kilkaset nagranych screencastów z komentarzem na temat obsługi programu graficznego, który Pan Doktor propaguje także na uczelni i prowadzi z niego zajęcia.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Doktorem, nagranej w Radiu MORS, gdzie opowiada m. in. o tym jak ćwiczyć i rozwijać wyobraźnię.

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa z Dr P.Arłukowiczem w Radiu MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_arlukowicz-radio_mors.wav49.68 MB

O reprezentacji medialnej UG

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 9:59

W ramach niniejszej inicjatywy Biuro Jakości Kształcenia koordynuje tworzenie i rozwijanie bazy pracowników UG, którzy wyrażają chęć występowania w lokalnych i ogólnopolskich mediach, aby dzielić się swoją wiedzą, komentować najnowsze wydarzenia, wprowadzać w świat nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczanymi na stronie sylwetkami pracowników akademickich UG, ich zainteresowaniami naukowymi oraz nagranymi z nimi krótkimi wywiadami w Radiu MORS.