fbpx Forum Współpracy Akademickiej 2016 | Jakość Kształcenia

Forum Współpracy Akademickiej 2016 | Jakość Kształcenia

-A A +A

Forum Współpracy Akademickiej 2016

Autor: 
DN, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 7:59

Czas i miejsce wydarzenia:

15.12.2016 roku, godz. 11.00-15.00, Wydział Nauk Społecznych

Forum Współpracy Akademickiej było okazją do zaprezentowania przedsięwzięć opartych na współpracy:

  • Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych w ramach którego wykładowcy wymieniają się dobrymi praktykami w zakresie dydaktyki

  • Centrum Tutorów UG w ramach którego nauczyciele akademiccy rozwijają swoje kompetencje tutorskie

  • Wydziałowe Rady Programowe w ramach których przedstawiciele Uczelni wspólnie z reprezentantami przedsiębiorców i pracodawców podejmują działania na rzecz doskonalenia programów studiów

  • Studenckie koła naukowe w ramach których studenci wspólnie wykorzystują i pogłębiają swoje umiejętności badawcze

Gośćmi Forum byli reprezentanci trójmiejskich firm:

  • Pani Ewa Szabuniewicz, Dyrektor Pionu HR, Best SA

  • Pan Marcin Grzegory, Zastępca Dyrektora, Invest in Pomerania

Zapraszamy do odwiedzenia stron kół naukowych, które wzięły udział w Forum:

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom!

Zdjęcie w galerii: 
Prezentacja poświęcona gamifikacji w ramach Forum Współpracy AkademickiejPrezentacja poświęcona gamifikacji w ramach Forum Współpracy AkademickiejPrezentacja poświęcona współpracy wydziałowych rad programowych z otoczeniem zewnętrznymPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału ZarządzaniaPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału BiologiiPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału Chemii