Konferencje | Jakość Kształcenia

-A A +A

Rola konferencji w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 14:34

Konferencje jako składnik kultury jakości

Wymiana dobrych praktyk o charakterze projakościowym, prezentacja innowacyjnych metod przekazywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz opracowywanie narzędzi i rozwiązań wobec stale zmieniających się potrzeb rynku pracy i trendów edukacyjnych to jedne z wielu zagadnień poruszanych podczas konferencji poświęconych jakości kształcenia, w których Uniwersytet Gdański bierze udział zarówno jako uczestnik, jak i organizator. 

Dzięki temu możliwe jest tworzenie środowiska uczenia się (learning environment), w którym ma miejsce uczenie się poprzez nabywanie umiejętności, dzielenie się wiedzą, wymianę doświadczeń i dialog. 

Dzięki uczestnictwu ekspertów i praktyków możliwa jest skuteczna współpraca w celu tworzenia i doskonalenia nowej wartości dla Uczelni i jej klientów/interesariuszy - kultury jakości.