Potwierdzanie osiągnięć | Jakość Kształcenia

-A A +A

Dr hab. Piotr Zientara, prof. nadzw.

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 13:52

Dr hab. Piotr Zientara, prof. nadzw. - Profesor na Wydziale Ekonomicznym.

Jego zainteresowania naukowe skupiały się na zagadanieniach ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem CSR.

Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Panem Profesorem, nagranejw Radiu Mors, gdzie opowiada m. in. o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

Nagłówek listy załączników: 

Rozmowa Dr hab. P. Zientary, prof. nadzw.-radio MORS

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik dr_hab._p.zientara_prof._nadzw.-radio_mors.wav52.09 MB

Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

Autor: 
mgr Marcin Zieliński, mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 15:39
Potwierdziwszy zgodność efektów uczenia się zdobytytch poza systemem studiów z efektami kształcenia oferowanymi przez Uczelnię, można zostać przyjętym na studia, a część zajęć zaliczyć bez konieczności uczestniczenia w nich.

W ramach realizacji idei Uczenia się przez całe życie (Lifelong learning) Uniwersytet Gdański od roku akademickiego 2015/2016 rozpoczyna rekrutację na studia osób, które mogą się pochwalić wiedzą zdobytą poza edukacją formalną.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego przyjął uchwałę nr 53/15 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, określającą zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.


Uniwersytet otwiera się dla fachowców różnych dziedzin, którzy chcą potwierdzić swoje kwalifikacje dyplomem, czy też na pasjonatów, których wiedza dotychczas nie była w żaden sposób potwierdzona. Teraz ich doświadczenie życiowe i zawodowe jest traktowane jako pełnoprawne źródło wiedzy, umiejętności i kompetencji, co jest standardem w wielu krajach europejskich.

Dowiedz się więcej: Informacje dla kandydatów

Pobierz wniosek aplikacyjny:Wzory dokumentów