Potwierdzanie efektów uczenia się | Jakość Kształcenia

-A A +A

Potwierdzanie efektów uczenia się

Autor: 
MZ, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 14:35

Potwierdzanie efektów uczenia się (recognition of prior learning) to procedura stosowana od dawna na uczelniach europejskich i amerykańskich, umożliwiająca rozpoczęcie studiów z zaliczeniem części przedmiotów, a przez to - skrócenie czasu trwania studiów. Aby było to możliwe, kandydat wykazuje, że umie już to, czego nauczyłby się na studiach. Potwierdziwszy zgodność efektów uczenia się (wiedza pochodząca z dowolnych innych źródeł niż edukacja formalna) z efektami kształcenia (wiedza oferowana przez uczelnię), zostaje studentem, a część zajęć zalicza bez konieczności uczestniczenia w nich.

Dzięki tej procedurze Uniwersytet otwiera się dla fachowców różnych dziedzin, którzy chcą potwierdzić swoje kwalifikacje dyplomem, czy też na pasjonatów, których wiedza dotychczas nie była w żaden sposób potwierdzona. Teraz ich doświadczenie życiowe i zawodowe jest traktowane jako pełnoprawne źródło wiedzy, umiejętności i kompetencji. Uniwersytet Gdański rozpoczął rekrutację na studia osób, które mogą się pochwalić wiedzą zdobytą poza edukacją formalną w roku akademickim 2015/2016.

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się określa Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 53/15 z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.