Wzory dokumentów | Jakość Kształcenia

-A A +A

Wniosek aplikacyjny w procesie potwierdzania efektów uczenia się

Autor: 
MZ, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 14:33

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku wszelkich informacji udziela kandydatowi Biuro Jakości Kształcenia. Na etapie wypełniania wniosku wsparciem jest dla niego konsultant wyznaczony przez wydział prowadzący studia, o przyjęcie na które ubiega się kandydat. Oceny informacji zawartych we wniosku dokonuje wyznaczony przez wydział asesor. Ostateczną decyzję w sprawie zaliczenia przedmiotów i przyjęcia na studia dokonuje komisja weryfikacyjna złożona z przedstawicieli wydziału.

Wniosek Aplikacyjny zawiera informacje o:

  • Doświadczeniu edukacyjno-zawodowym kandydata,
  • Efektach uczenia się, którymi dysponuje kandydat (wynikających z jego doświadczenia),
  • Efektach kształcenia, które oferuje wybrany przez kandydata kierunek studiów (odpowiadających efektom uczenia się, którymi dysponuje),
  • Przedmiotach i punktach ECTS, o których zaliczenie i przyznanie ubiega się kandydat (na podstawie powyższej zgodności między efektami kształcenia i uczenia się).
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek Aplikacyjny583.1 KB