Forum Współpracy Akademickiej | Jakość Kształcenia

-A A +A

Forum Współpracy Akademickiej-podsumowanie

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 9 stycznia 2017 roku, 11:52

Akademickie Forum Współpracy – 15.12.2016

Wydział Nauk Społecznych, godz. 11.00-15.00

Celem Forum, zorganizowanego przez Dział Kształcenia, Biuro Jakości Kształcenia oraz Biuro Karier, było upowszechnienie informacji o różnych formach współpracy podejmowanej w środowisku akademickim UG.

Forum Współpracy Akademickiej było okazją do zaprezentowania już toczących się przedsięwzięć opartych na współpracy, wśród których były:

  • Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych, w ramach którego wykładowcy wymieniają się dobrymi praktykami w zakresie dydaktyki,

  • Centrum Tutorów UG, w ramach którego nauczyciele akademiccy rozwijają swoje kompetencje tutorskie,

  • Wydziałowe Rady Programowe, w ramach których przedstawiciele Uczelni wspólnie z reprezentantami przedsiębiorców i pracodawców podejmują działania na rzecz doskonalenia programów studiów,

  • Studenckie koła naukowe, w ramach których studenci wspólnie wykorzystują i pogłębiają swoje umiejętności badawcze.

Gośćmi Forum byli reprezentanci trójmiejskich firm:

  • Pani Ewa Szabuniewicz, Dyrektor Pionu HR, Best SA

  • Pan Marcin Grzegory, Zastępca Dyrektora, Invest in Pomerania

                                                                                                                                          

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom!                     

Zapraszamy do odwiedzenia stron kół naukowych, które wzięły udział w Forum:

Naukowe Koło Ornitologiczne Studentów UG KOS Wydziału Biologii

http://kos.ug.edu.pl/

Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz Naukowe Koło Chemików Wydziału Chemii

http://knos.ug.edu.pl/http://www.nkch.ug.edu.pl/

Naukowe Koło Logistyki oraz Koło Naukowe „Konsylium” Wydziału Ekonomicznego

http://www.nkl.ek.ug.edu.pl/http://www.konsylium.ek.ug.edu.pl/

Koło Naukowe Logopedów Wydziału Filologicznego

http://nklug.wordpress.com/

Studenckie Koło Naukowe „Arcana” Wydziału Historycznego

http://etnologia.ug.edu.pl/kola_naukowe

Koło Naukowe Kolor Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

http://www.facebook.com/pg/kolorUG/about/?tab=overview

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Wydziału Oceanografii i Geografii

http://ug.edu.pl/37462/studenckie_kolo_naukowe_gospodarki_przestrzennej

Koło Naukowe ELSA Wydziału Prawa i Administracji

http://gdansk.elsa.org.pl/

Koło Naukowe Informatyki LIDER Wydziału Zarządzania

http://knilider.org/

Międzywydziałowe Koło Naukowe – Koło Naukowe EFERR (Efektywnych Rozwiązań Rynkowych)

http://www.kneferr.ug.edu.pl/

 

Nagłówek galerii zdjęć: 

Forum Współpracy Akademickiej - 15.12.2016

Zdjęcie w galerii: 
Prezentacja poświęcona gamifikacji w ramach Forum Współpracy AkademickiejPrezentacja poświęcona gamifikacji w ramach Forum Współpracy AkademickiejPrezentacja poświęcona współpracy wydziałowych rad programowych z otoczeniem zewnętrznymPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału ZarządzaniaPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału BiologiiPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału ChemiiPrezentacja studenckiego koła naukowego Wydziału Chemii