fbpx Konferencje REA | Jakość Kształcenia
-A A +A

Konferencje "Rozwój Edukacji Akademickiej" (REA)

Autor: 
MZ, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 kwietnia 2018 roku, 14:46

Cykl konferencji REA ma być okazją do twórczej rekonstrukcji zastanej rzeczywistości i przyczyniać się do zaistnienia takich warunków pracy akademickiej uczonych oraz studentów, w których zarówno jedni, jak drudzy będą mogli rozwijać się bez przeszkód, służąc ludziom (jak głosi składane przez nich ślubowanie) gdziekolwiek będą. 

Cykl REA skupia kadrę akademicką (pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych, polskich uczelni, w szczególności - Uniwersytetu Gdańskiego) oraz gości – w roli ekspertów, dyskutantów i prelegentów - zapraszanych, stosownie do podejmowanej problematyki, z kraju i zagranicy. Rozpoczęła go debata wokół problemów styku edukacji szkolnej i akademickiej, w której uczestniczyły Panie Minister: Katarzyna Hall (MEN) i Grażyna Prawelska-Skrzypek (MNiSW).

Prof. dr hab Maria Mendel o idei REA

Wśród prelegentów zagranicznych wystąpili, m.in.: 

  • prof. Hakan Hult (Linkoping University, Sweden), 
  • prof. Pierre Dominice (University of Geneva, Szwajcaria) ), 
  • Ülle Kesli (University of Tartu, Estonia), 
  • Peter Lassey, PhD (University of Bradford, UK),
  • Jean-Marie Filloque, PhD (University of West Britany – Brest, France)

Tematyka dotychczasowych konferencji REA:

1. „Edukacja szkolna i akademicka w Polsce. Elastyczność i sztywność systemu oświatowego w świetle idei uczenia się przez całe życie i dostępności studiów wyższych”

28 listopada 2008

2. „Znaczenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości w świetle nowego podejścia do akredytowania programów studiów”

13 marca 2009

3. „Efekty uczenia się – szanse i wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”

26 czerwca 2009

4. „Historia życia jest historią uczenia się. Uniwersytet otwarty i nietradycyjni studenci w polskim szkolnictwie wyższym”

11 grudnia 2009

5. „Wychowawcze zobowiązania uniwersytetu w społeczeństwie bez elit”

25 czerwca 2010

6. „Problem Based Learning (PBL) a Ramy Kwalifikacji”

25 marca 2011

7. „Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”

9 grudnia 2011

8. "Nowe perspektywy kształcenia praktycznego w Polsce. Studia o profilu praktycznym w polskich uczelniach-in statu nascendi"

19 czerwca 2012

9. "Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej"

22 marca 2013

10. "Train Professors To Teach- Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów  poza systemem edukacji formalnej"

16 maja 2014

11. "Szkolnictwo wobec nowej rzeczywistości prawnej- Polski model akredytacji, dywersyfikacja uczelni, zróżnicowanie oferty programowej uczelni w związku z LLL, uznawanie efektów uczenia się poza edukacją formalną"

12 grudnia 2014

12. "Rola potwierdzania uprzednich efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym w Polsce, Wielkiej Brytanii i Portugalii" 4 września 2015