Rozwój kompetencji miękkich | Jakość Kształcenia

-A A +A

Rozwój kompetencji miękkich

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 19 września 2016 roku, 14:16

Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych oferuje warsztaty poświęcone zagadnieniom, które dydaktycy uważają za ważne i kompetencjom, które chcą rozwijać.

Nauczycieli akademickich UG, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem lub dobrymi praktykami w zakresie szeroko rozumianej dydaktyki, prosimy o kontakt. W szczególności zależy nam na przygotowaniu warsztatów poświęconych niżej wymienionym zagadnieniom, ale nie tylko - temat zajęć Prowadzący proponują sami.

Na podstawie sondażu przeprowadzonego w roku akademickim 2015/2016, ustaliliśmy, że do umiejętności, które wykładowcy UG najbardziej chcieliby doskonalić należą:

 • Praca z motywacją własną i innych,

 • Neurodydaktyka,

 • Budowanie relacji z podopiecznym (studentem, magistrantem, doktorantem),

 • Prezentacje konferencyjne,

 • Radzenie sobie ze stresem,

 • Zarządzanie projektami (ze szczególnym uwzględnieniem PRINCE2),

 • Autoprezentacja podczas wystąpień publicznych,

 • Komunikacja wewnątrz organizacji,

 • Wykorzystanie technik ICT na zajęciach (webinaria, hangouty, social media),

 • Zarządzanie dynamiką pracy w grupach,

 • Wykorzystanie informacji zwrotnej, parafraza, aktywne słuchanie,

 • Praca ze studentem trudnym i wybitnym,

 • Rozpoznawanie talentu - pomoc w ustalaniu kariery,

 • Organizacja warsztatu naukowca,

 • Praca z tekstem, formułowanie komunikatów pisanych,

 • Zarządzanie czasem,

 • Przeciwdziałanie mobbingowi oraz radzenie sobie z mową nienawiści na zajęciach,

 • Design Thinking,

 • Konstrukcja przekazu dydaktycznego ukierunkowana na aktywizowanie studenta,

 • Ocena prac pisemnych i wypowiedzi ustnych - na co zwracać uwagę,

 • Alternatywne narzędzia informatyczne do przygotowywania prezentacji multimedialnych,

 • Opracowywanie syllabusów do istniejących i nowych zajęć dydaktycznych,

 • Jaki powinien być egzamin przedmiotowy?,

 • Organizacja pracy (ćwiczeń) z dużą grupą studencką, 

 • Metody prowadzenia ćwiczeń i ewaluacji,

 

Wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy do współpracy!