Nagrodzone projekty | Jakość Kształcenia

-A A +A

Edycja 2016/2017

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 3 października 2016 roku, 12:11

Wnioskodawca/y

Tytuł projektu

Przyznana kwota

Prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz

Wydział Oceanografii i Geografii

Program Mathematica w biologii i oceanografii – organizacja nowoczesnego środowiska umożliwiającego przeprowadzenie kursu „Dynamical Systems Theory in Biology and Oceanography”

15226,8 zł

Prof. UG, dr hab. Anna Paner

Wydział Historyczny

Argumenta Historica. Rocznik naukowo-dydaktyczny doktorantów Wydziału Historycznego nr 4

4300 zł

Prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski

Wydział Chemii

Wyposażenie pracowni rysunku technicznego dla studentów unikatowego kierunku inżynierskiego Biznes Chemiczny na Wydziale Chemii

14000 zł

Dr Iwona Krzyżanowska 

Dr Aleksandra Nowel

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pilotażowy program innowacyjnych zajęć pomostowych mających doprowadzić do pozytywnej korelacji poziomu wiedzy i umiejętności studentów zaczynających studia matematyczne ze stawianymi wobec nich oczekiwaniami

13093,8 zł

Dr Magdalena Markiewicz

Wydział Ekonomiczny

Publikacja Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego "Nasze studia"

5634,7 zł

Dr Beata Karpińska-Musiał

Dr Ewa Szymczak

Dr Monika Woźniak

Dr Anna Malcer-Zakrzewska

Wydział Filologiczny

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Zarządzania

Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom - edycja druga. Projekt kontynuacji interdyscyplinarnej współpracy dydaktycznej tutorów akademickich UG różnych wydziałów z LID-em oraz otoczeniem biznesowo-społecznym w oparciu o metodę Problem Based Learning i nowoczesne techniki zarządzania projektami.

10666,7 zł

Dr Mariusz Kairski

Wydział Historyczny

Multimedialny podręcznik do przedmiotu.

Mapa etniczna świata – II etap

9000 zł

Dr Ewa Andrzejewska

Dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska

Wydział Filologiczny

eTwinning UG - integracja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji akademickiej przyszłych nauczycieli języków obcych (eTwinning UG - ITIKA)

7266,7 zł

Prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski

Wydział Chemii

Elektroniczna Diagnostyka Chemiczna

3833,3 zł

Prof. dr hab. Mariola Bidzan

Wydział Nauk Społecznych

Serwis statystyczny dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii

3833,3 zł

Dr Agata Jurczak-Kurek

Wydział Biologii

Diagnostyka bakteriologiczna czy zabawa w Sherlocka Holmesa– nowatorskie podejście w nauczaniu klasycznych metod mikrobiologii (zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunku biologia medyczna)

10000 zł

Dr Wojciech Glac

Wydział Biologii

Zgrywalizowany projekt tworzenia przez studentów nowoczesnego serwisu internetowego poświęconego problemowi uzależnień

3666,7 zł

Dr Katarzyna Węgrzyn

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Metodyka biologii molekularnej - ćwiczenia (zajęcia laboratoryjne dla studentów III roku Biotechnologia)

6500 zł

Prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz

Wydział Nauk Społecznych

Dron Edu Lab - projektowanie i realizacja badań społecznych i projektów edukacyjnych z wykorzystaniem dronów DJIPhantom4

6000 zł

 

Edycja 2015/2016

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Biuro Jakości Kształcenia
poniedziałek, 3 października 2016 roku, 12:12

Wnioskodawca/y

Tytuł projektu

Przyznana kwota

dr hab. Lucyna Kopciewicz, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

Laboratorium mobilnej edukacji. Wdrożenie elementów flipped classroom jako strategii wizualizacji wiedzy na wykładach i ćwiczeniach oferowanych dla specjalności Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej (Pedagogika, studia II stopnia)

12333,3 zł

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Ewa Szymczak

Wydział Filologiczny

Wydział Oceanografii i Geografii

Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom. Projekt interdyscyplinarnej współpracy dydaktycznej tutorów akademickich UG w opraciu o metodę Design Thinking oraz jej aplikacja na zajęcach fakultatywnych i seminaryjnych ze studentami filologii angielskiej, pedagogiki, geografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, geologii i oceanografii, biologii oraz zarządzania

11000 zł

dr hab. Anna Paner, prof. UG

Wydział Historyczny

Argumenta Historica. Rocznik naukowo-dydaktyczny doktorantów Wydziału Historycznego nr 3

4300 zł

dr Mariusz Kairski

Wydział Historyczny

Multimedialny podręcznik do przedmiotu. Mapa etniczna świata - I etap

6166,7 zł

dr Monika Szmelter

dr Marcin Skurczyński

Wydział Ekonomiczny

Symulacja racy dealera w departamencie skarbu banku komercyjnego - zmodernizowany dealing room

5000 zł

dr Marcin Skurczyński,

mgr Anna Fornalska-Skurczyńska

Wydział Ekonomiczny

Introduction to International Business Transactions (publikacja anglojęzyczna)

14293,3 zł

mgr Agata Mieszkowska

Wydział Biologii

Diagnostyka bakteriologiczna - klasyczne i nowoczesne metody identyfikacji bakterii istotnych dla człowieka (zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunku biologia medyczna)

8244 zł

dr hab. Tadeusz Ossowski, prof. UG

Wydział Historyczny

Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie ćwiczeń terenowych z archeologii morskiej i podwodnej

13022 zł

dr Maria Alicka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nowoczesny sprzęt bazą kształcenie w zakresie nauk ścisłych

15000 zł

prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

Wydział Chemii

Rozwój umiejętności praktycznych w zakresie energii odnawialnych. Wykorzystywanie nowoczesnych instalacji stosowanych w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych przez studentów kierunków eksperymentalnych

13333,3 zł

 

Edycja 2014/2015

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Dział Jakości Kształcenia
piątek, 9 października 2015 roku, 11:50

Wnioskodawca/y

Tytuł Projektu

Przyznana kwota

dr hab. Anna Paner, prof. UG 

Wydział Historyczny

Argumenta Historica. Rocznik naukowo-dydaktyczny doktorantów Wydziału Historycznego nr 2

4 100,00 zł

dr Maria Alicka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Podstawy fizyki fundamentem wiedzy każdego fizyka cz. II

19 333,00 zł

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Wydział Chemii

Praktyczne zastosowanie technik eksperymentalnych stosowanych, 

 w innowacyjnych gałęziach przemysłu.

13 000,00 zł

dr Beata Karpińska - Musiał

Wydział Filologiczny

M-learning w kształceniu nauczycieli języków obcych –

nawigacja strukturą wykładów oraz zajęć fakultatywnych za pomocą

 aplikacji Trello w środowisku urządzeń mobilnych.

Pilotażowa organizacja debat studenckich.

10 000,00 zł

prof. dr hab. Janusz Kowalik

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Nauka programowania superkomputera Intel Xeon Phi.

20 667,00 zł

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Wydział Chemii

Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie instrumentalnych technik analizy chemicznej. Nauka umiejętności praktycznego oznaczania niskich stężeń metali na kroplowej elektrodzie rtęciawej dla potrzeb studentów kierunków eksperymentalnych: chemii, ochrony środowiska oraz przyrody i biologii.

12 000,00 zł

dr Joanna Dąbal

Wydział Historyczny

Huty szkła na Pomorzu, rzemiosła i przemysł.

6 000,00 zł

dr hab. Aleksandra Pawliszyn, prof. UG 

Wydział Nauk Społecznych

Animacja twórczych aspektów osobowości ludzkiej.

2 900,00 zł

dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG 

Wydział Oceanografii i Geografii

Wyposażenie Pracowni Geologii Stosowanej w sprzęt laboratoryjny do praktycznej nauki zawodu geologa inżynierskiego studentów Wydziału Oceanografii i Geografii.

12 000,00 zł

 

 

 

Edycja 2013/2014

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Dział Jakości Kształcenia
piątek, 9 października 2015 roku, 12:25

 

Wnioskodawca/y

Tytuł projektu

Przyznana kwota

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Wydział Chemii

Warsztaty dla studentów "Od szczegółu do ogółu" - techniki eksperymentalne w laboratoriach naukowo - badawczych i ich zastosowanie w innowacyjnych gałęziach przemysłu

24 166,67 zł

dr Maria Alicka

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Podstawy fizyki fundamentem wiedzy każdego fizyka

18 666,67 zł

dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG 

Wydział Biologii

Gamifikacja wybranych zajęć kursowych na Wydziale Biologii

8 200,00 zł

dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG 

Wydział Biologii

Podręcznik elektroniczny dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Biologii

7 166,67 zł

dr Kazimierz Musiał

Wydział Filologiczny

Zwiększenie autonomii studentów Skandynawistyki poprzez wprowadzenie sylabusu negocjowanego

10 416,67 zł

dr hab. Aleksandra Pawliszyn, prof. UG 

Wydział Nauk Społecznych

Alternatywne sposoby przekazywania treści humanistycznych

5 166,67 zł

dr hab. Anna Paner, prof. UG 

Wydział Historyczny

Argumenta Historica. Rocznik naukowo-dydaktyczny doktorantów Wydziału Historycznego

2 750,00 zł

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski,

Wydział Chemii

Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie instrumentalnych technik analizy chemicznej. Nauka umiejętności praktycznego wykorzystania potencjostatu/galwanostatu wraz z kroplową elektrodą rtęciowa na potrzeby analityczne studentów kierunków eksperymentalnych: chemii, ochrony środowiska oraz przyrody i biologii

23 466,65 zł

 

Edycja 2012/2013

Autor: 
mgr Dominik Niklas, Dział Jakości Kształcenia
piątek, 9 października 2015 roku, 12:38

 

Wnioskodawca/y

Tytuł projektu

Przyznana kwota

dr Joanna Gondek

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Pilotażowy program wdrażania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych na zajęciach z przedmiotu kursowego Mechanika dla studentów I semestru kierunku fizyka

6125 zł

dr Żanna Sładkiewicz

Wydział Filologiczny

Podręcznik do fonetyki języka rosyjskiego

4000 zł

prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Wydział Chemii

Warsztaty dla studentów „Pokaż mi za zrozumiem” nowoczesne techniki eksperymentalne wykorzystywane w laboratoriach  naukowo-badawczych w innowacyjnych gałęziach przemysłu”

32500 zł

mgr Anna Kossobucka

Wydział Biologii

Podniesienie jakości kształcenia na UG poprzez doskonalenie kadry dydaktycznej „Przygotowanie i obsługa kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej od A do Z”

3960 zł

dr Dariusz Trojanowski

Wydział Zarządzania

Komputerowy model przygotowania studium wykonalności wspomagający prowadzenie zajęć z przedmiotu „Studium wykonalności projektu inwestycyjnego”

4750 zł

dr Marek Kalinowski

Wydział Zarządzania

Zaprojektowanie gry symulacyjnej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

5500 zł

dr hab. Hanna Mazur -Marzec, prof. UG

Wydział Oceanografii i Geografii

Błękitna biotechnologia mikroorganizmów- kurs dla studentów kierunków przyrodniczych

8000 zł

dr Magdalena Sacha

Wydział Filologiczny

Region w terenie 

5537,5 zł

dr hab. inż. Adriana Zaleska, prof. UG 

Wydział Oceanografii i Geografii

Rozwój umiejętności praktycznych w zakresie technologii remediacji środowiska. Wykorzystanie nowoczesnych instalacji w skali ułamkowo-technicznej w ochronie środowiska i chemii przez studentów kierunków eksperymentalnych.

13750 zł

dr Wojciech Pokora

dr Izabela Chincinska

Wydział Biologii

Wprowadzenie metod z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej roślin do tematyki wybranych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę Fizjologii i Biotechnologii Roślin

15250 zł

dr Marcin Paszkuta

Wydział Oceanografii i Geografii

Doposażenie Laboratorium Fizyki Morza

5627,5 zł