Inicjatywy Dydaktyczne | Jakość Kształcenia

-A A +A

Inicjatywy dydaktyczne

Autor: 
MB, Biuro Jakości Kształcenia
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 czerwca 2018 roku, 11:59

Ikona żarówki

Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych (FID) służy dofinansowaniu realizacji ważnych dla rozwoju UG inicjatyw dydaktycznych.

Celem Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych (LID) jest podniesienie jakości kształcenia w UG w drodze wymiany doświadczeń dydaktycznych między nauczycielami akademickimi UG i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie dydaktyki.

Aby dowiedzieć się więcej, proszę wybrać odpowiednią kategorię z menu po lewej stronie.